Een manager die kiest voor SkillDeal:

Verhoogt het delen van kennis

Efficiënt samenwerken zorgt voor een ongelooflijke opportuniteit voor uw medewerkers om hun nieuwe competenties te ontwikkelen. Dankzij SkillDeal hebben uw medewerkers contact met de verschillende departementen in uw onderneming wat hun een globaal zicht op uw organisatie geeft en hen toelaat de werking van hun eigen entiteit te verbeteren.

SkillDeal Booster kennisdeling

Stimuleert het oplossen van problemen

De problemen die uw werknemers tegenkomen worden onmiddellijk gedeeld met de juiste experten voor een snelle en efficiënte oplossing.

Stimuleert het oplossen van problemen

Bevordert de innovatie

Ideeën floreren beter in fertiele grond. Een idee is als een zaadje dat ontkiemt in het hoofd van een werknemer. Maar in een collaboratieve omgeving kan dat idee uitgroeien tot een sterk en meer compleet idee.

SkillDeal laat toe dat ideeën direct getoetst kunnen worden aan de vele competenties en expertises binnen de onderneming.

Maar in een collaboratieve omgeving kan dat idee uitgroeien tot een sterk en meer compleet idee.

Verhoogt de efficiëntie

SkillDeal maakt het werk van uw medewerkers efficiënter. Door permanent toegang te geven tot het volledige gamma van expertise binnen uw onderneming kunnen uw medewerkers beroep doen op de personen met de beste expertise om hen te helpen hun projecten te realiseren.

Werken in een rustige sfeer laat hen toe zich beter te concentreren op hun taken.

Uw medewerkers zijn voortdurend expertise van het bedrijf aan hen.

Verhoogt de tevredenheid en welzijn op het werk

De tevredenheid van medewerkers verbetert door het verhogen van de uitwisselingscapaciteit van de resources en door samen te werken. Samenwerken zorgt voor solide banden en verhoogt de productiviteit evenals de loyauteit en welzijn van de werknemers.

Samenwerken zorgt voor solide banden en verhoogt de productiviteit evenals de loyauteit en welzijn van de werknemers.

Vermindert de kosten

Een efficiënte samenwerking tussen uw werknemers kan uw kosten drukken::

Beroep doen op de experten van uw onderneming via SkillDeal verzekert dat een taak direct op effectieve en efficiënte wijze gerealiseerd wordt.

Het delen van expertise zorgt ervoor dat er minder nood is aan dure en onvoldoende gerichte opleiding.

Een efficiënte samenwerking tussen uw werknemers kan uw kosten drukken