Product positionering

Who can help me?

SkillDeal werd in het leven geroepen om het samenwerken binnen een bedrijf heruit te vinden. Wij integreren namelijk het skill management en het delen van vaardigheden met het taakmanagement.

Deze integratie zorgt voor een super efficiënte werknemer en laat toe dat het bedrijf het intern aanbod aan social platforms rationaliseert.

Als je op je werk met een vraag zit is de kans groot dat je hulp zoekt via een bedrijfsplatform. Maar het welk? Je hebt waarschijnlijk de keuze. Misschien moet je zelf een combinatie van platforms gaan aanspreken? En dit zonder garantie op resultaat...

Qui peut m'aider ?
 • Zelf op zoek: Je eerste reflex kan een Google, Yahoo of Bing zoekopdracht zijn gebaseerd op enkele sleutelwoorden.

  Hoelang ga je zoeken? Is het resultaat betrouwbaar? Pak je je onderzoek goed aan?

 • Vind een opleiding: Goed idee. Vaardigheden vergaren en het project kunnen controleren is positief. Je scant daarom de forums van je bedrijf, het trainingsaanbod of interne blogs.

  Maar zo kan je ook veel tijd verspillen. Misschien vind je de juiste opleiding wel. Maar is deze ook onmiddellijk beschikbaar? En beantwoordt ze helemaal aan de behoefte?

 • Vind een expert: Je besluit dat het loont om een expert te vinden die je vragen kan beantwoorden. Ken je die expert of groep collega's die de juiste expertise hebben? Dan rest je de keuze om één van de vele communicatiemiddelen te gebruiken om ze aan te spreken: telefoon, Skype, Slack, Messenger, WhatsApp, ...

  Je hebt echter geen idee of die experts wel tijd hebben voor jou, en nog minder of ze die tijd NU ter beschikking kunnen stellen. En zijn ze echt de enigen die je kunnen helpen met je specifieke vragen?

 • Wijs de taak toe: Je kan ook eenvoudigweg de taak aan iemand toewijzen die bijvoorbeeld op hetzelfde project werkt. Dit kan je doen via een taakmanagement platform dat je toelaat taken toe te wijzen en op te volgen. Dashboards stellen jou in staat om je project op te volgen en tijdig af te leveren.

  Asana, Yammer en andere platformen helpen je met deze taakverdeling. Maar wat je collega’s betreft: hoe komen zij aan de hulp die ze nodig zouden kunnen hebben? Wie helpt hen? En hoe?

 • Maak je eigen to-do lijstje: Je kan tenslotte je eigen to-do lijstje opstellen en op die manier methodisch te werk gaan. En dit terwijl je bedrijf misschien een complexer project management app heeft voorzien van Gantt-diagrammen en watervalstructuren.

  Hoe kan je nu op een eenvoudige manier je lijstje beheren zonder naar de meer complexe oplossingen te moeten overschakelen?

Samengevat:

De grootste verwarring komt dikwijls door de uitgebreide keuze aan platforms en welke te kiezen in een bepaalde situatie. Je verliest namelijk ongelooflijk veel tijd om de informatie die je nodig hebt te verzamelen als je die reeds bezit of om die te krijgen. Je deadlines daarentegen veranderen niet...

Daarom maken bedrijven werk om het aantal social platforms te verminderen terwijl het vinden en delen van informatie en skills gestructureerder en gemakkelijker moet worden. De vraag die nu beantwoord moet worden is welk platform de meeste behoeftes samenbrengt.

Indien het bedrijf slechts één enkel platform houdt, dan moet dit zowat alle hierboven vermelde functies ondersteunen. En - als kers op de taart - zou het leuk zijn dat het probleem ook opgelost is, wanneer je de expert die op je vragen kan antwoorden niet kent. Want dan word je in alle omstandigheden geholpen.

Benchmark versus communicatie tools

Een significant deel van een project draait rond collaboratie. Door te communiceren druk je uit hoe je wenst samen te werken in elk expertisegebied en hoe alles gedocumenteerd moet gaan worden. De communicatie structureert timing, complexiteit, benodigde vaardigheden, gebruikte processen en documentatie rond het project en dit terwijl de communicatietools op zich zo goed als geen structuur bevatten.

Daarenboven zijn communicatietools taalgevoelig en is de houdbaarheidsdatum van de inhoud typisch minder dan 12 uur. Deze tools kunnen de informatie niet onbeperkt gestructureerd bijhouden en worden dus nooit de kennisdatabank van het bedrijf.

Ook kan een applicatiebeheerder geen nuttige info bekomen over de aanwezigheid van skills en de locatie van de mensen die deze bezitten, of het ontbreken hiervan, noch over de hoeveelheid of de inhoud van onbeantwoorde vragen.

Benchmark versus e-learning platforms, forums, blogs

E-learning platforms, (bedrijfs) forums en blogs leven dankzij hun al dan niet geüpdate inhoud. Indien de inhoud niet bestaat of verouderd is, dan vind je hier het antwoord op je vragen niet. Sommige forums laten toe dat er rond specifieke gespreksonderwerpen vragen worden gesteld, maar die zijn niet altijd gemakkelijk te vinden omdat ze dikwijls gebaseerd zijn rond #hashtags, en dus taalgevoelig en weinig precies zijn. Je ziet snel door de bomen het bos niet meer en je hebt ook geen enkele garantie dat je vraag tijdig, dus NU, zal beantwoord worden.

De tools hier beschreven hebben dus (recent) aanbod nodig om te bestaan en te overleven. En dat aanbod moet je vraag matchen opdat die relevant zou zijn.

Idealiter heeft een platform slechts de vraag nodig om te bestaan. Het gecreëerde of hergebruikte aanbod moet dan de vraag matchen.

Ook hier hebben de beschreven tools geen antwoord voor de applicatiebeheerder met betrekking tot skills en hun beschikbaarheid, de onbeantwoorde vragen en de locatie van de talenten binnen het bedrijf.

Benchmark versus collaborative tools

Met behulp van een collaboration tool kan je taken aan collega’s toewijzen die ze dan kunnen aanvaarden of weigeren. Dit is nuttig indien je die collega’s (of teams) kent en indien je weet dat die personen hier tijd voor willen of kunnen maken, rekening houdende met de complexiteit en de deadline van je vragen.

Maar indien je die experten niet kent dan vind je ze maar liefst zo snel mogelijk. Best helpt een algoritme je in je zoektocht. En dit zonder richtlijnen uit te sturen naar mensen die noch de tijd, noch de skills, laat staan de zin hebben om je te helpen. Je wenst op een vrijwillige basis de expert uit te nodigen die de nodige ervaring heeft om je vraag tijdig te beantwoorden.

En ook hier hebben de beschreven tools weer geen antwoord voor de applicatiebeheerder met betrekking tot skills en hun beschikbaarheid, de onbeantwoorde vragen en de locatie van de talenten binnen het bedrijf.

Yet again, the options in this section will give no info to the application admin on the required skills and their availability, the unanswered requests and the geography of talents.
Wat nu? Kunnen bedrijven dan het aantal social platforms verminderen of niet?

Ja, dat kan. SkillDeal heeft een platform gecreëerd dat zowel communicatie, collaboratie als content management functies bezit. Wij werken samen met vooraanstaande bedrijven zodat zij het aantal social platforms kunnen verminderen en efficiënter zijn. Gebruikers vinden de info die ze zoeken snel, vinden de experten die kunnen helpen snel en kunnen gemakkelijk taken, expertise en vaardigheden delen. Voor de applicatiebeheerders bevat het platform nuttige dashboards over de meest gevraagde skills, hun locatie en hun beschikbaarheid, de onbeantwoorde vragen en andere veelzeggende statistieken voor HR.

Hierbij hebben we nog gezorgd dat de kostprijs van het platform onbeduidend is indien het niet optimaal wordt benut en dat de ROI gemeten kan worden.

We besluiten dat een combinatie van een team messaging app en een platform zoals SkillDeal de beste keuze blijkt.