Vereenvoudig de samenwerking en directe toegang tot bedrijfsexperten

SkillDeal zorgt ervoor dat medewerkers hun problemen makkelijk kunnen oplossen.

Een gemakkelijke toegang

SkillDeal is een SaaS applicatie (Software as a Service). U hoeft niets te installeren. Uw gebruikers profiteren van een veilige en snelle toegang tot hun profiel en zijn binnen twee minuten operationeel.

Een SSO connectie is mogelijk indien u login en moeilijk te onthouden paswoorden wilt vermijden.

SkillDeal is een SaaS applicatie

Beheer uw profiel

De gebruikers beslissen welke competenties zij ter beschikking van hun collega’s willen stellen. Ze starten het avontuur met een budget in minuten om te gebruiken.

De gebruikers beslissen welke competenties zij ter beschikking van hun collega’s willen stellen.

Een deal creëren

Wanneer een medewerker nood heeft aan hulp creëert hij een aanvraag.
Hij selecteert het gevraagde talent, beschrijft het probleem, stelt een aantal minuten voor en geeft de datum mee waartegen het probleem moet worden opgelost.

Wanneer een medewerker nood heeft aan hulp creëert hij een aanvraag.

De experts verwittigen

SkillDeal stuurt een email aan de geïdentificeerde experten. Geen tijdsverlies met het zoeken naar specialisten. SkillDeal doet dit voor u en de experten worden onmiddellijk verwittigd.

SkillDeal doet dit voor u en de experten worden onmiddellijk verwittigd.

Een deal consulteren en accepteren

De experten hebben toegang tot de beschrijving van het probleem van David. Ze kunnen hem vragen stellen of een tegenvoorstel doen met een ander budget of deadline.

Alle acties zijn mogelijk vanuit de Dealbox.

De deal wordt voltooid en ze wordt gecrediteerd in de overeengekomen minuten.


Een deal evalueren

Na de deal krijgt David de kans om de competentie van Barbara te evalueren.

Deze feedback is belangrijk:

Voor de aanvrager die zijn mening geeft over de kwaliteit van de dienst en meteen ook de expert bedankt voor de gegeven dienstverlening.

Voor de expert die een evaluatie ontvangt van de kwaliteit van haar expertise. Deze erkenning zal het activeren van haar competenties stimuleren.

De werknemer evalueert het talent van de expert